ï»? 尊龙d88最新登录地址: 如何看待《道德经》里的反战智慧“夫唯兵者,不祥之器”?尊龙d88最新登录地址_尊龙d88最新登录地址

如何看待《道德经》里的反战智慧“夫唯兵者,不祥之器”?

2021/6/17 19:11:07   编辑:admin  æ¥æºï¼šåŒ—京在çº?
  原文:。夫兵者,不祥之器ä¹?物或恶之,故有欲者弗居君子居则贵左,用兵则贵å?故兵者非君子之器也兵者不祥之器也,不得已而用之铦袭为上,勿美ä¹?若美之,是乐杀人也夫乐杀人,不可以得志于天下矣是以吉事上左,丧事上右;是以便将军居左,上将军居右,言以丧礼居之也杀人众,以悲依莅之;战胜,以丧礼处之(选自汉帛书“老子”版本(甲本))
  解析:本章重点论述战争的重点,在于对待战争的所应持有的态度上ã€?br style="margin:0px;padding:0px;" />

 
  夫兵者,不祥之器ä¹?物或恶之,故有欲者弗居ã€?/span>

  解读:从道的角度上来讲,军人是离道最远的一种职业,因为他的存在就是为了杀人,所以容易遭到自然规律的谴责,有道德的人正常情况下是不愿意身处军队的。因为军队有杀人的“共业”。反过来说,医生和教师这两种职业是最接近道的职业,因为医生的天职是救死扶伤,教师的天职是传道,授业,解惑,所以这两种职业最容易受到天道的庇佑ã€?/span>

  君子居则贵左,用兵则贵右;故兵者非君子之器也ã€?/span>

  解读:古代的仪制,平时以左为贵,用兵时却反过来以右为贵这说明了古人对待战争是非常慎重的,将用兵,战争划归“凶事”一类,加以区分,并另立仪制对待。君上面南背北,左文右武,便成了中国的传统。如“三国演义”第四十四回:“大都督周瑜升帐,左边张昭,顾雍等一班文官,衣冠济济;右边程普,黄盖等一班武将,剑佩铿铿“北京紫禁城三大殿(太和殿中和殿保和殿),左有文华殿,右有武英殿;前门正阳门,左有崇文门,右有宣武门ã€?/span>

  兵者不祥之器也,不得已而用之铦袭为上,勿美ä¹?若美之,是乐杀人也ã€?/span>

  解读:。古语说,兵凶战危战争本来就是不祥之器,非不得已而用之,任何托词加以粉饰美化都不足取既然战争不是什么吉祥的事情,我看平常还是刀枪入库马放南山休养生息才是上策啊!战争这个不吉祥的事,不要去美化它,如果美化它,这就是喜好杀伐!

  夫乐杀人,不可以得志于天下矣是以吉事上左,丧事上右;是以便将军居左,上将军居右,言以丧礼居之也杀人众,以悲依莅之;战胜,以丧礼处之ã€?/span>

  解读:老子看门见山的指出杀戮就是杀戮,任何以道貌岸然,抢占道德制高点为名的杀戮为乐事能事,不仅不能得志于天下,也终将以自己的贪婪和暴行彻底埋葬自己用兵作战ã€?,就是要去杀人,不但杀敌人,自己人也要被杀。所以战争用兵用凶事的仪制ã€?/span>

  所以战胜了,可以不去庆功,但是不能不去哀悼亡者,体恤伤残。不但要去关心和照顾我方的伤亡者,本着人道主义的原则,有条件的话也要去关心和照顾敌方的伤亡者。为所有在战争中死去的人们哀悼,因为战争是人类的悲剧,每一个在战争中死去的人,都是这个悲剧的殉葬品ã€?/span>

  由此可见,老子对好战者的极度厌恶及对战死者的悲悯情怀。老子所倡的理想国是“虽有兵甲,无所陈之”,是希望百姓和平幸福,安居乐业ã€?/span>

  对于“以兵强天下者”,老子警告说“兵强则灭,木强则折â€?“勇于敢则杀,勇于不敢则活”ã€?“抗兵相若,哀者胜矣”老子主张“善为士者,不武;善战者,不æ€?善胜敌者,不与”,这种将不尚武,不怒而战,不战而胜为用兵的最高境界ã€?/span>